OH-COUNTS

Tilasto Suomessa myönnettyjen radioamatöörilupien ja kutsumerkkien määristä

Tilasto päivittyy kerran päivässä ja käyttää Viestintävirastosta päivittäin noudettuja julkisia kutsumerkkitietoja.

On huomattava, että tilasto ei kerro radioamatöörien määrää itsessään, sillä yhdellä radioamatöörillä voi olla useampia radioamatöörilupia, tai ei välttämättä yhtään. Lupia on myös muilla kuin luonnollisilla henkilöillä. Tilasto voi olla ajoittain epätarkka tai puutteellinen.

Kokonaismäärät

Kaikki Viestintäviraston alaisuudessa olevat luvat.

Voimassaolevat luvat Karenssissa olevat kutsumerkit

Määrät prefikseittäin

Voimassaolevat OF, OG, OI, OJ-alkuiset kutsut

Huom. Tilastossa ei luonnollisesti ole huomioitu Suomi 100 -juhlavuoden säännöstä, jonka perusteella asemat saavat vuoden 2017 ajan käyttää kutsumerkissään prefiksinä OH:n sijasta OF:ää.

Voimassaolevat OH-alkuiset luvat

Määrät piirinumeroittain

Kaikki kotimaiset kutsut piirinumeroiden mukaan. Muut tarkoittaa lupia, joihin ei ole merkitty suomalaista piirinumeroa, esim. “OH/”.

Voimassaolevat luvat piirinumeroittain

Määrät suffiksin pituuden mukaan

Vain voimassaolevat OH-alkuiset. Eriteltynä erikseen vain kerhoille jaettavat A:lla alkavat 2-kirjaimiset kutsut.

Voimassaolevat luvat suffiksin pituuden mukaan

Määrät suffiksin alkukirjaimen mukaan

Vain 3-merkkisen suffiksin sisältävät voimassaolevat OH-alkuiset.

Voimassaolevat 3-merkkiset suffiksit alkukirjaimittain